DELA

Inget skadestånd på grund av Kökar-trossarna

De som fått sina båtmotorer förstörda på grund av trossarna i farleden på Kökars södra sida har ingen möjlighet att få något skadestånd.
Det konstateras i ett pressmeddelande från sjöbevakningen och polisen.
Så här skriver Juri Jalava vid Västra Finlands sjöbevakningssektion, brottsbekämpningsenheten, och Jouko Kangasmaa vid polisen:
Under sommaren har några båtförare trasslat in sig i trossar i den grunda farleden på Kökars södra sida utanför Håkonsnäs. Minst en motorbåt blev skadad när propellern fastnade i en tross. Polisen och sjöbevakningen har i samarbete skaffat sig information om vem det är som kan ha lämnat trossarna i havet.
Samtidigt har man bedömt om det måste utföras förundersökning i saken. Enligt alla uppgifter ser det ut att trossarna är lämningar från fiskodlingsverksamhet som bedrivits i området under nästan 20 års tid. Enligt insamlad dokumentation i ärendet konstateras att all fiskodlingsverksamhet i det berörda området slutgiltigen har avvecklats på hösten 2008 varför vidareutredning av ärendet inte utförs p.g.a. preskriptionsreglerna. Således tas ingen ställning till eventuella skadeersättningsfrågor.
Landskapsregeringen har under sommaren städat området med hjälp av dykare som har avlägsnat ett antal olika trossar, rep och nät från det berörda området. Det finns sannolikt ännu rep eller trossar kvar som man inte har lyckats finna varför båtförare uppmanas att iaktta försiktighet då man rör sig i och i närheten av den ifrågavarande farleden på sträckan Bässkär-Trubbenholm. Främst gäller det att hålla ner farten.