DELA

Inget skadestånd för fiskare

Den utdragna konflikten mellan fiskaren Henrik Söderlund och landskapet avgjordes i fredags till landskapets fördel.
Söderlunds advokater tänker anmäla missnöje med Ålands tingsrätts dom.
Henrik Söderlund beviljades 2005 ett avvecklingsstöd på 345.000 euro för båten Linda-Mari i samband med att fisket med drivgarn förbjöds. I beslutet fanns ett tillägg i villkoren som sade att Söderlund under en period på tio år inte fick sälja sin trålare i kommersiellt syfte. Det tillägget strider mot EU:s bestämmelser kring stödet vars villkor är att fartyget aldrig mer får användas i sådant syfte.
Beslutet upphävdes sedermera hos domstol och landskapet krävde tillbaka pengarna från Söderlund. Han vände sig i sin tur till Högsta förvaltningsdomstolen som förkastade besväret i januari. Landskapet har medgivit att de villkor som infördes i beslutet var uppenbart lagstridiga.


Granskar motiveringarna
Även om tingsrätten gått på landskapets linje då det gäller orsakssambandet mellan det felaktiga beslutet och de uppkomna skadorna har domstolen ändå ansett att landskapet ska bära sina egna rättegångskostnader.
– Vi hade hoppats på att Ålands landskapsregering skulle ha tagit ansvar för det fel som begåtts och beklagar att vi var tvungna att föra saken till domstol, säger Henrik Söderlund i ett pressmeddelande från advokatbyrån DKCO.
Advokaterna Heidi Furu och Johnny Bäck som biträdde Söderlund i tingsrätten avser anmäla missnöje med domslutet.
– Vi delar inte domstolens syn på sambandet mellan det felaktiga beslutet och Söderlunds skador och kommer därför noggrant granska motiveringarna.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Kullman