DELA

Inget samråd har hållits

Landskapsregeringen överväger att ta upp vindkraftsstödet till kommissionsnivå om inte Finland låter Åland vara med i stödsystemet. Frågan är viktigt för det åländska näringslivet och miljön. Men ännu är inte alla kort utspelade på riksnivå.
Finansminister Mats Perämaa (Lib) understryker att landskapsregeringen anser att Finland brustit i arbetet med sin nationella plan eftersom man inte samrått med Åland hur landskapet ska ingå. Också det att Åland inte omfattas av stödsystemet leder till frågan om Åland kan vara uppbunden av kravet på miljömålet. Men EU-direktivet är bindande, vilket innebär att det måste genomföras och det gäller också Åland.
– Men vi kan inte göra vår del om Åland är utanför stödsystemet, säger kansliminister Roger Eriksson (Lib) som uppskattar att det för Ålands del handlar om 20 miljoner i året för nybyggnationer av vindkraftverk.
Det är för mycket pengar för att Åland ska kunna uppfylla miljömålen om man inte ingår i stödsystemet. Klumpsumman räcker inte till miljömålen.
Lantrådet Viveka Eriksson(Lib), finansminister Mats Perämaa och näringsminister Torbjörn Eliasson (C) ska träffa Finlands näringsminister Mauri Pekkarinen (C) nästa vecka för förhandlingar.

Nina Smeds

nina.smeds@nyan.ax