DELA

Inget säljbeslut om Parkgatan 24

MARIEHAMN. Fastigheten på Parkgatan 24 bjuds inte ut till försäljning ännu. Stadsstyrelsen återtog ärendet som skulle ha behandlats i fullmäktige i tisdags.
Orsaken är att staden 1993 lånade pengar av landskapet för en grundrenovering. Staden har i dag runt 100.000 euro kvar att betala på lånet, men avtalet innebär vissa begränsningar som gäller oberoende av om lånet återbetalats. Bland annat ska landskapet godkänna köparen.
– Och om överlåtelsen sker till en köpeskilling som överskrider vår insats ska den överskjutande delen ges till landskapet. Så om vi gör en bra affär så är den bra för landskapet, säger stadens kanslichef Emma Dahlén.
Förutsättningarna för en försäljning ska nu utredas och ett nytt förslag kan möjligen lämnas till fullmäktige i vår.
Huset på Parkgatan 24 är k-märkt. På tomten finns två oanvända byggnadsytor som får bebyggas i två våningar med 480 kvadratmeters våningsyta tillsammans. (pd)