DELA

Inget säljbeslut om Lotsbergstomt

Det blev inget beslut om försäljning av Lotsbergstomten vid stadsstyrelsens senaste möte. Så det är ännu oklart när man kan bygga bostäder med den här utsikten över inloppet till Västerhamn
I stället skall stadsplanen revideras.
Stadsdirektören Bjarne Pettersson hade föreslagit att marken, som ligger intill det hotellbygge som Colorful hotels vill bygga på Lotsberget, skulle bjudas ut till högstbjudande.
Minimipriset skulle i så fall ha varit 1,4 miljoner.
Men en enig stadsstyrelse beslöt att låta stadsplanenämnden se över planen för området innan det bjuds ut.
– Ett väldigt olyckligt beslut, tycker stadsdirektören.
– Det hade varit till stor fördel för oss att ge ut tomten och få ett bra pris, samtidigt som den skulle bli bebyggd och staden skulle få nya invånare och skattebetalare.
Tomten har i dagsläget en byggrätt på drygt 11.000 kvadrat och både Colorful hotels och Ålands bygg är intresserade av den.
Stadsstyrelsens vice ordförande Folke Sjölund (Lib) jävade sig när ärendet behandlades. Han är ordförande i Ålands bostadsrättsförening. (pd)