DELA

Inget ovanligt då militärfartyg ankrade

En läsare uppmärksammade Nyan på att ett militärfartyg rörde sig utanför Kökar på onsdag kväll. Enligt landshövding Peter Lindbäck var besöket planerat.
– Ubåtsjakten i Stockholms skärgård har inte ökat militärtrafiken runt Åland, säger Lindbäck.
I onsdags kväll, den 22 oktober, såg Nyanläsaren Uffe Englund ett militärfartyg som rörde sig vid Kökar Harparnäs.
Landshövding Peter Lindbäck berättar att fartyget fanns med på listan över inplanerade fartygsbesök som han får i början av året. Ett till militärbåtsbesök sker 26-28 oktober.
Lindbäck har inte märkt av att ubåtsjakten i Stockholms skärgård skulle ha ökat militärtrafiken runt Åland.
– Fartygen som var här nu har ingen koppling till verksamheten i Stockholm. Inte heller i övrigt finns det några tendenser på att antalet militärfartyg på åländska vatten skulle ha ökat under det senaste året, säger Lindbäck.
Läs mer i papperstidningen!

Ylva Vikström