DELA

Inget nattuppehåll för Embarsund

Det blir inget nattuppehåll för linfärjan på Embarsundslinjen i Föglö, detta eftersom en sådan inbesparing konstnadsmässigt skulle bli samma som extraturer nattetid.
”Efter fastställandet av de nya turlistorna kan ett nattuppehåll med överfartsrätt vara möjligt att införa mellan klockan 02.00 och 04.00 under förutsättning att ett avtal om avvikelse från gällande kollektivavtal om arbetspassets längder samt ett avtal om avvikelse från arbetstidslagen kunde ingås mellan arbetsgivaren och arbetstagaren.” skriver landskapsregeringen i beslutsprotokollet.
Samtidigt konstateras att överfarterna mellan klockan 02 och 04 är cirka 430 stycken per år och att denna linje ska sköta matartrafiken både för södra linjen (Överö färjfäste), Degerbylinjen och lokaltrafiken.
Landskapsregeringen beslöt således, med ovanstående som grund, att inte göra någon förändring i trafikupplägget för Embarsundslinjen. (ab)