DELA

Inget lustgasförbud inom ÅHS

I Sverige har användandet av lustgas i samband med förlossningar debatterats ivrigt och på vissa orter vill man helt sluta.
På Åland finns inte några sådana planer.
Lustgas, som till stor del består av kväve och andas in i en blandning med syre, har används som smärtlindring i flera hundra år. Gasen är en av de vanligaste smärtlindringsmetoderna i samband med förlossningar.
Gasen är populär eftersom den vid kontrollerad användning kan ge en god smärtlindring som inte skadar varken mamman eller barn och går snabbt ur kroppen då inandningen upphör.
Under de senaste veckorna har gasanvändningen väckt ivrig debatt i Sverige, bland annat på olika hemsidor som vänder sig till blivande föräldrar och i sociala medier, då nya forskningsresultat lyfts fram som visar att att gasen kan orsaka skada. Det gäller dock vid långvarig exponering.


Ingen oro här
Barnmorska Ann-Kristin Eriksson vid Ålands centralsjukhus känner till debatten som först i Sverige, men berättar att man inte haft några mer ingående diskussioner kring ämnet bland personalen på BB-avdelning.
– Vi använder lustgas och vi har den utrustning och utsug som behövs för användning i salen, konstaterar hon.
Läs mer i papperstidningen!

Anna Björkroos