DELA

Inget gemensamt fiskekort på Åland

Finland inför ett gemensamt fiskekort för hela landet.
– Jag skulle önska att man kunde göra samma på Åland, men det är en känslig fråga, säger näringsminister Fredrik Karlström (Ob).
I Finland har man publicerat ett förslag till en ny lag om fiske, med syftet att förvalta fiskeresurserna på ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart sätt. I förslaget ingår ett gemensamt fiskekort för hela landet.
På Åland finns i dag 56 fiskekortsområden som alla har olika regler och avgifter. En liknande reform som i riket är dock inte i sikte.
– Det är en jättebra fråga och jag skulle önska att man kunde göra samma på Åland, säger näringsminister Fredrik Karlström.
– Men det är känsligt på Åland när vatten är privatägda, fortsätter han.

Inte lagstifta
Karlström säger att han inte vill lagstifta om saken och därmed gå in på den privata äganderättens område.
– Men vi borde hitta morötterna. Eckerö är ett föregångsexempel, där bildade man ett gemensamt fiskekort som gäller hela Eckerö. Något sådant skulle man försöka få ihop på hela Åland.
Den åländska fiskelagen är från 1951 och den nya regeringen har skrivit in en revidering av lagen i sitt program. Man har ännu inte börjat arbeta med ändring av lagen.

Annakaisa Suni