DELA

Inget frieri ännu mellan obundna och frisinnade

Frisinnad samverkan och Obunden samling hör till de partier som brukar nämnas i diskussioner som rör partisammanslagningar och valallianser. Men något djupare samarbete partierna emellan verkar inte vara aktuellt i nuläget.
– Det är inte aktuellt med något giftermål, nu har vi bestämt oss för att växa på egen hand, säger Danne Sundman (Ob).
Det var i gårdagens Nya Åland som Åke Mattsson (Lib) berättade att det finns spekulationer kring nya partibildningar. Och Anders Eriksson (Åf) sade att det kanske blir sammanslagningar och/eller fusioner.
Obunden samling och Frisinnad samverken anses ligga närmast varandra, men några planer på en sammanslagning finns alltså inte i nuläget enligt Danne Sundman, som står för kommentarerna när partiledaren Gun-Mari Lindholm är oanträffbar.
Istället ska partiet satsa på att växa på egen hand genom en upprustning av partiet.
– Vi har ju tidigare haft samarbeten och diskussioner, men nu har vi inte några sådana planer, inte inom den närmsta tiden i alla fall. Vi är lite brända av det havererade äktenskapet med FS från valåret 2003. Nu har vi bestämt oss för att växa på egen hand och inte göra några förvärvanden förutom enskilda personer.
– Vi har haft en sådan diskussion under året och om inget drastiskt inträffar har vi den strategin att vi ska förnya vårt eget parti istället.
Vad ingår i den förnyelsen?
– Lite allt möjligt, vi ska ändra stadgarna och göra en allmän upputsning. Men det presenterar vi närmare under våren, säger Danne Sundman.


Diskussioner har förts
Johan Ehn nämner Obunden samling som en tidigare påtänkt samarbetspartner, men liksom Danne Sundman är han inställd på att gå till val som ett enskilt parti.
– Efter valet förde vi vissa diskussioner om att vi skulle ha ett ökat samarbete med de obundna, men vi har inte kommit längre med det under de här två åren.
– Vårt arbete i Frisinnad samverkan har utgått ifrån att vi kommer att gå till val som ett eget parti. Vi har jobbat väldigt mycket med att få fram ett nytt partipolitiskt program inom olika områden.

Läs mer i dagens Nya Åland.

Läs gårdagens artikel här!

JOHN GRANLUND

john.granlund@nyan.ax