DELA

Inget Företagsam Skärgård detta år

Föreningen Företagsam skärgårds verksamhet ligger på is åtminstone till årets slut.

Ännu i vintras trodde man att verksamheten skulle komma igång under denna månad, men styrelseordförande Jim Eriksson säger att man nu inom styrelsen arbetar fram en strategi för hur verksamheten ska fungera. Eriksson nämner några förslag som kommit fram.
– Företagsrådgivaren och verksamhetsledaren blir skilda tjänster och rådgivningen huserar under Ålands landbygdscentrum. Verksamhetsledaren skall ha låg arbetsprocent och får dra igång och administrera olika projekt.
Föreningen inväntar också finansieringsbeslut från landskapsregeringen.
Eriksson säger också att det funnit ett missnöje med hur verksamheten skötts och man därför vill ha ett nytt koncept.
Den nuvarande verksamhetsledaren Lis Karlsson är permitterad till årets slut.

Nina Smeds