DELA

Inget förberett för yrkesskolans nya bygglinje

När höstterminen startar har yrkesskolans bygglärare 28 nybörjare att ta hand om, jämfört med normala 16.
Men inget är ännu förberett i skolan och lärarna har inte fått någon information.
För två veckor sedan fattade landskapsregeringen beslutet att ta in fler studerande till vissa linjer eftersom trycket är stort på utbildningsplatserna inför hösten.
Utbildningsprogrammet inom bygg- och samhällsteknik, alltså bygglinjen, får tolv extra studerande utöver de 16 ordinarie studieplatserna. Sammanlagt börjar 28 byggelever sina treåriga studier.
I går fattade landskapsregeringen ett nytt beslut – hur den nya bygglinjen ska finansieras. Utbildningsbyråns chef Rainer Juslin berättar att skolans rektor Lasse Selander har varit informerad om planerna redan tidigare och att han i månadsskiftet februari-mars preliminärt fick i uppdrag att förbereda inför nyordningen och leta efter lämpliga lokaler.
– Dessutom ska en bygglärare till anställas, säger han.
Varför fattades beslutet så här sent, först den 1 juni?
– I den preliminära elevantagningen som gjordes i februari kunde man inte läsa sig till att så många skulle söka till bygglinjen, då såg det ut som om inte ens 16 platser skulle kunna fyllas. Men sedan fick vi på känn att fler platser skulle behövas och efter att den samordnade elevantagningen var klar den 20 april började vi agera.
Jonas Thörnroos, ansvarig lärare på bygglinjen, berättar att det enda han och kollegan Bror-Gustav Haasiosalo har vetat är det som stod att läsa i tidningen för två veckor sedan om det utökade antalet studieplatser.
– Något annat vet vi inte, och några förberedelser eller någon planering har inte vi varit involverade i. Vi har bara hört rykten.
Läs mer i papperstidningen.

Annika Orre

annika.orre@nyan.ax