DELA

Inget fel i omstridd skjutsupphandling

Ålands förvaltningsdomstol har gett skolnämnden i Hammarland rätt i fjolårets upphandlingstvist med Taxijouren Hammarland.
Skolnämnden gjorde inget fel i när man beslöt att teckna kontrakt om skolskjutsarna med Viking Line buss ab och Mariehamns taxi, konstaterar domstolen och förkastar Taxijouren Hammarlands yrkande om att nämndens beslut ska upphävas och att ärendet ska prövas på nytt.
Enligt domstolen har nämnden inte brutit mot god förvaltninng och inte heller gynnat något av företagen. Domstolen håller med om att anbudshandlingarna var något otydliga i fråga om hopslagning av linjer men konstaterar samtidigt att Taxijouren Hammarland hade lämnat in ett förslag som inte var förenligt med de krav som nämnden ställde.
Trots att Taxijouren förlorade målet behöver bolaget inte betala kommunens rättegångskostnader. Båda parter står för sina egna kostnader i förvaltningsdomstolen. (ao)