DELA

Inget eget kyrkoland för Åland

LAGTINGET. Det blir ingen utredning om ett eget åländskt kyrkoland. För dyrt med eget och inte förankrat hos församlingarna var två av kommenterarna när motionen behandlades i lagtinget i går. Men ärendet kan tas upp i samband med ramlagen.
Hela oppositionen förutom socialdemokraterna har undertecknat motionen där man efterlyser en parlamentarisk kommitté som ska utreda frågan om Åland som eget kyrkoland.
Eget kyrkoland skulle innebära egen lagstiftning och en anpassning till de åländska förhållandena anser förste undertecknare Harry Jansson, numera Centerman, men i opposition med Ålands Framtid när motionen lämnades in.

Markegendomar
I motionen nämner man kravet på finska som kyrkoherdarna har, men den frågan är redan löst. Däremot ser man andra saker som strider mot åländska lagar. Församlingarnas markegendomar ägs i sista hand av domkapitlet som bestämmer hur, när och till vem marken ska arrenderas eller säljas.
Harry Jansson anser att om den åländska kyrkan faller in under lagtinget kan lagtinget ha det övergripande ansvaret.
– Ska vi ha ett eget kyrkoland måste vi förmodligen fyrdubbla kyrkoskatten, sade Folke Sjölund (Lib).
Kyrkoskatten på Åland inbringar 1,3 miljoner euro, kostnaden för församlingarna är 2,6 miljoner euro och om Åland själv ska bygga upp en administration blir det ännu dyrare tror Sjölund.
Läs mer i papperstidningen.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax