DELA

Inget datum spikat för ADCC

Arbetet med Viking Lines 60-miljonersbygge ADCC fortsätter.
När fartyget är leveransklart är oklart. Men Rosella kan vid behov gå fem år till, säger Viking Lines vd Nils-Erik Eklund.
När rederiet ingick kontraktet med det spanska varvet Astilleros de Sevilla i januari 2007 hette det att ADCC skulle sättas in på sträckan Mariehamn-Kapellskär sommaren 2009. Det justerades senare till hösten 2010, men Viking Line lät då förstå att det också kan bli senare än så.
– Arbetet fortskrider, säger Nils-Erik Eklund.
Något närmare leveransdatum ger han inte. Men rederiet har sin uppfattning om när bygget kan vara klart, och varvet har en annan uppfattning.
Lågkonjunkturen kan ha påverkat bygget och varvets möjligheter att anställa tillräckligt med personal för att hålla tidtabellen.

Avtal skyddar
Formellt är det inte Viking Line utan leasingbolaget Bansalease som nu har kontraktet med varvet. Bansalease ingår i Banco Santander, en av världens största banker.
Viking Line har ett bareboatavtal med Bansalease, som går ut på att rederiet hyr ADCC två år efter att det levereras, och sedan köper fartyget. Den vägen är Viking Line skyddat om bygget av någon orsak avbryts eller fördröjs ytterligare. Eller som Nils-Erik Eklund uttrycker det:
– Kontraktet tillvaratar beställarens intressen i en tillfredsställande omfattning.
Om ADCC aldrig levereras innebär det ändå en förlust på cirka 4 miljoner euro för Viking Lines egna kostnader i samband med bygget.

Fem år för Rosella
Och om ADCC levereras senare än hösten 2010 kan Viking Line välja att säga upp kontraktet. Nils-Erik Eklund vill inte spekulera i om det kan bli aktuellt, eller vilka alternativ som då står till buds.
Men han säger att Rosella, som ersatte Ålandsfärjan på sträckan Mariehamn-Kapellskär, vid behov kan vara i trafik fem år till med en ”ordentlig uppgradering av alla utrymmen som används”.
– Kapaciteten och farten räcker bra till.
Rosella, som sjösattes 1979, har hittills renoverats två gånger.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax