DELA

Inget bygglov för Kraftnät Åland

Kraftnät Åland har fortfarande inte fått bygglov för sin omriktningsstation i Jomala Ytterby.
– Vi måste kontrollera byggnadsytorna innan vi kan ansöka igen, säger Jan Kahlroth, Kraftnät Ålands vd.
Byggnadsnämnden i Jomala höll på onsdagskvällen ett extrainsatt möte angående bygglovet för den enorma omriktningsstationen för den nya Finlandskabeln. De beslutade att återremittera ärendet för komplettering då det inte går att fastställa våningsytan i de handlingar som har inkommit.
– Nu måste vi kontrollera ytorna igen och se till så att byggnaden inte är för stor. Det tar troligtvis någon dag, säger Jan Kahlroth.
Efter att kontrollen har gjorts ansöker man om ett nytt möte.
Vad betyder det här för er, i och med att det har varit så bråttom?
– Det är klart att det här försenar det hela, men vi får se hur snabbt det går. Det har egentligen inte så jättestor betydelse för oss. Men byggarna ska ha sin tid, och de blir ju såklart försenade nu. Det är inte roligt att det gick på det här viset, men vi måste också se till att allt är som det ska vara, säger han.

Josefin Grunér