DELA

Inget bygglov för båthus vid Möckelötomt

Ålands förvaltningsdomstol har gett byggnadsnämnden i Mariehamn rätt i ett omstritt ärende.
Domstolen slår fast att det var rätt av nämnden att avslå begäran om bygglov för ett båthus på arrendevatten i Jomala Möckelö.
För ett år sedan berättade Nya Åland om striden som uppstått kring en tomt i Svibyviken i Jomala Möckelö. Tomten är avsatt som parkområde i delgeneralplanen och har bytt ägare flera gånger eftersom den inte får bebyggas.
Den nuvarande ägaren, som är fast bosatt i byn, ville i fjol bygga ett 58 kvadratmeter stort båthus på vattnet som tillhör Mariehamns stad. Han ingick arrendeavtal med staden om vattenområdet och anhöll efter det om bygglov hos byggnadsnämnden i Mariehamn.
Nämnden avslog ansökan och tomtägaren lämnade in besvär till Ålands förvaltningsdomstol.
Domstolen kom nyligen med sitt beslut som hade fattats av två domare, Pehr Karlström och Kristina Fagerlund. Beslutet blev att byggnämnden i Mariehamn hade gjort rätt.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre