DELA

Inget brott bakom vapengömma

Det var ingen riktig pistol utan en så kallad soft air gun som hittades vid Indigo i fredags, konstaterar polisen.
I nuläget finns ingen misstanke om brott.
I går berättade Nya Åland om Kim Lindströms ovanliga vapenfynd i centrala Mariehamn. Utanför sin arbetsplats restaurang Indigo hittade han tre knivar och ett pistolliknande föremål inlindat i ett tygstycke.
Kim Lindström anmälde genast på fredagskvällen fyndet till polisen.
Kommissarie Nina Rasmus berättar att man redan på plats kunde konstatera att det var frågan om tre knivar och en så kallad soft air gun, alltså ett slags luftvapen med begränsat effekt som bland annat kan användas vid ”krigslekar” eller paintbollsskytte.

Legat länge
Tillsvidare finns inga direkta teorier om hur knivarna och luftvapnet hamnat på platsen. Enligt polisen hade dock föremålen ”sådan patina” att man kan anta att de legat på platsen en längre tid.
– Föremålen omhändertogs av polisen. Det finns i nuläget ingen brottsmisstanke och därmed ingen som misstänkts för ett brott, säger Nina Rasmus.

Går ej spåra
I den nya ordningslagen för Åland som snart träder i kraft stadgas det om så kallade luftvapen, vilket soft air guns räknas som. Men i dagslägen betecknas dessa föremål inte som vapen och gäller således inte under skjutvapenlagen.
Det finns heller ingen åldersgräns för att köpa en soft air gun och det krävs ingen licens för ett innehav.
Kommissarie Lars-Ole Styrström förklarar att soft air guns inte finns i något register och saknar id-nummer.
– Så det är omöjligt att säga vems det är, säger han.

Ser äkta ut
Vapenattrapper av soft air gun-typ förekommer frekvent på Åland, inte minst bland yngre personer som leker med dem och till exempel skjuter prick.
Kommissarie Styrström anser sig inte vara någon expert på soft air guns, men säger att om ett skott träffar ett känsligt ställe (till exempel i ett öga) kan det sannolikt orsaka skada. Största problemet är dock att vapenattraperna blir allt mer verklighetstrogna, vilket kan vara problematiskt i olika situationer.
Har en soft air gun används i samband med något brott på Åland?
– Inte vad jag kommer på såhär. Eventuellt i så fall om skott orsakat smärta och anmälts som misshandel.

Kniv förbjudet
I nu gällande åländsk lagstiftning finns en speciallag som handlar om eggvapen, alltså även knivar.
Enligt landskapslagen om eggvapen får man inte inneha ett farligt eggvapen på allmän plats ”om inte godtagbara skäl föreligger”. Ett sådant skäl kan till exempel vara en hantverkare som behöver sin kniv i arbetet.
Grundtanken med eggvapenlagen är att förhindra att farliga vapen finns och används ”i onödan” på allmänna platser.

anna.bjorkroos@nyan.ax