DELA

Inget beslut taget om Grelsbyarrende

Som Nyan tidigare berättat hade tre anbud på arrende av mark och byggnader vid Grelsby kungsgård lämnats in när tiden gick ut den 5 oktober. Landskapsregeringen kommer inom kort att ta beslut om att inleda förhandlingar med någon av intressenterna bakom projektförslagen.
Ärendet är under beredning, berättar näringsminister Jan-Erik Mattsson (C).
Anbuden är ännu inte offentliga men initiativtagarna till den planerade familjeparken Krutbyn har tidigare visat intresse för området.
Det aktuella området är ungefär 72 hektar stort och består av betesmark, gamla åkrar och impediment. Landskapet vill att verksamheten på det arrenderade området ska vara kommersiell eller allmännyttig.
Arbetarbostaden vid Grelsby gård ska rivas och den södra gaveln på ladugården renoveras. Efter anbudsförfrågan står det klart att DM-bygg kommer att förnya gaveln och riva silon.
Firma Magnus Söderlund står för för rivning, bortförande, deponi av arbetarbostaden samt uppsnyggande av området. (ak)