DELA

Inget beslut om Rockoffstöd

MARIEHAMN. Stadsstyrelsen avvaktar med beslutet om ett sponsoravtal med Dennis Janssons bolag Mariepark som arrangerar Rockoff-festivalen.
Enligt det förslag som stadsdirektören Bjarne Pettersson lagt fram skall staden stöda Rockoff med 20.000 euro per år mellan 2010 och 2012. Stödet kan bestå av tjänster eller befrielse från avgifter. Staden skall få tjugo festivalpass, och möjlighet att marknadsföra sig på festivalområdet.
Beslutet bordlades vid det senaste stadsstyrelsemötet.
– Man ansåg att det behövs mera ingående diskussioner, säger kanslichefen Emma Dahlén. (pd)