DELA

Inget beslut om Rockoffavtal

Stadsstyrelsen bordlägger en sponsoravtalsansökan från Rockoff-bolaget Mariepark och en understödsansökan från Nordisk-baltiska dövidrottsförbundet.
Aktiebolaget Mariepark vill ingå ett femårigt avtal med staden för att Rockoffestivalen skall kunna ordnas i stadens centrum och profileras som en stadsfestival.
Nordisk-baltiska dövidrottsförbundet anhåller om tillgång till stadens idrottsanläggningar och inkvartering i skolor, gratis eller till ett mycket förmånligt pris. För staden skulle det röra sig om sponsorkostnader på drygt 5.700 euro. Mellan 500 och 600 deltagare väntas till förbundets idrottsfestival på Åland i juli.

Staden har avsatt 50.000 euro för sponsoravtal 2010. Men flera evenemang, bland annat Paf Open, ansöker om bidrag.
PATRIK DAHLBLOM
patrik.dahlblom@nyan.ax