DELA

Inget beslut om Mannen vid ratten

MARIEHAMN. Stadens tekniska nämnd har ännu inte sagt sitt om var skulpturen Mannen vid ratten skall stå i framtiden.
Kulturnämnden förordade vid sitt senaste möte att Mannen vid ratten skall stå kvar på sin nuvarande plats vid slutet av Esplanaden i Västerhamn.
Tekniska nämnden väntar med att behandla ärendet tills man fått ett utlåtande av Nautical club. Nästa möte hålls i slutet av november. (pd)