DELA

Inget beslut om golfutvidgning

MARIEHAMN. Företagaren Dennis Janssons får vänta på besked om staden låter honom överta Ångbåtsbryggans magasin intill äventyrsgolfen i Österhamn.
Jansson vill riva magasinet och ersätta det med en ny byggnad som anpassas till golfanläggningens behov.
Alternativet är att han får tillgång till delar av magasinet, som i dag används av stadens markavdelning.
Stadsdirektören Bjarne Petterssons förslag till stadsstyrelsen var att låta stadsarkitektkontoret ta fram ett förslag till stadsplaneändring som skulle göra ett nybygge möjligt.
Det förutsätter att man hittar lösningar för markavdelningens utrymmesbehov och för hur Teboils bränsletankar i hamnen skall placeras vid ett nybygge.
Stadsstyrelsen skickar ärendet på återremiss för att utreda de olika parternas behov. (pd)