DELA

Inget beslut om Ålands Rotary

Frågan om de åländska rotaryklubbarna skall få ansluta sig till ett rikssvenskt distrikt lyftes bort från dagordningen vid det finländska distriktsmötet i går.
Det konstaterar en förvånad Carin Holmberg, som är president för Mariehamns Rotaryklubb.
Sedan 2005 har Rotaryklubbarna i Mariehamn och Godby arbeta för att få medlemskap i det svenska distriktet 2350 i Uppland.
Det beror dels på att det kan vara svårt att få information på svenska i det finländska rotarydistriktet, och dels på att det är närmare till Sverige än till fastlandet.
Vid söndagens distriktsmöte handlade omröstningen i stället om huruvida beslutet skulle tas eller inte. En klar majoritet – 61 mot 13 – röstade för att ta bort frågan från dagordningen.
Så vad händer nu?
– Rotary international, vårt högsta organ, har utsett en utredare som skall lägga fram ett förslag för styrelsen under försommaren, säger Carin Holmqvist.
Men det kan bli en rekommendation som inte binder det finländska distriktet, och då kan det ändå utmynna i den omröstning som kunde ha skett i dag. (pd)