DELA

Inget beslut än om traktamenten

– Vi har ett förslag men innan det offentliggörs skall lagtingsgrupperna få ta ställning till det.
Det säger talman Roger Nordlund (C), ordförande i lagtingets kanslikommission, som på onsdagen behandlade lagtingsledamöternas rätt till dagtraktamenten och måltidsersättningar.
Lagtingets kanslikommission diskuterade på onsdagen det faktum att lagtingsledamöter som bor 10 kilometer eller mer från Självstyrelsegården sedan länge har fått både reseersättning, dagtraktamenten och matpengar.
Vad kommissionen kom fram till är dock ännu inte offentligt.
– Vi har ett förslag, säger talman Roger Nordlund.

Från nyår
Förslaget skall nu skickas till lagtingsgrupperna och Nordlund vill i det här skedet inte berätta vad det konkret går ut på.
– Grupperna skall få en chans att titta på förslaget först. Vår avsikt är att det skall behandlas i samband med budgetdebatten och att de nya principer som antas skall träda i kraft från och med den första januari.

TITTE TÖRNROTH-SARKKINEN

titte.tornroth@nyan.ax