DELA

Inget avtal än för Krutbyn i Grelsby

Förhandlingarna om arrende för projektet Krutbyn vid Grelsby kungsgård har inte framskridit nämnvärt sedan landskapsregeringen tillsatte en arbetsgrupp för att tillsammans med Krutbyn ab ta fram ett förslag till avtal.
Blir det inget avtal?
– Det är frågan om, intresset har varit svalt från Krutbyns sida, säger finansieringshandläggare Leif Franzell, som ingått i arbetsgruppen.
Landskapet var villigt att arrendera ut marker på Grelsby kungsgård för projektet, men efter en par träffar har inte arbetet med avtalet framskridit.
– Vi har skickat utkast till dem och sagt att de får höra av sig när de hinner. Jag tror de har haft mycket annat att göra.

Inte begravt
Bakom Krutbyn ab står Ålands investerings ab och produktionsbolaget Frisk och Simonsen. Carin Holmqvist är styrelseordförande och hon säger att projekt Krutbyn inte är begravt.
– Men det stämmer att det har gått lite småsegt med diskussionerna. Vi måste ta tag i det.

Andra möjligheter?
Projektet är stort och många pusselbitar ska falla på plats innan allt är klart. Landskapet arrenderar gärna ut området, men de har vissa krav.
– Vi måste fundera om det är möjligt att vara vid Grelsby kungsgård.
Finns det andra möjligheter?
– Vi har hållit ögonen öppna på andra möjligheter och det gör vi fortsättningsvis. (ns)