DELA

Inget åtal för spelreklam på nätet

Ladbrokes och två andra utländska spelbolag blir inte åtalade för att ha marknadsfört vadslagning på nätet i Finland. Det beslöt Statsåklagaren i går.
Paf:s vd Lars Porko ser beslutet som en positiv signal.
Det var redan i februari som förundersökningen mot Paf gick till statsåklagare Christer Lundström. Då lovade han ett snabbt beslut om eventuellt åtal, men det beslutet har låtit vänta på sig.
I går fattade Christer Lundström beslut gällande representanterna för utländska spelbolags marknadsföring och internetspel.. Han bedömer att den spelverksamhet på nätet som pågått i Finland visserligen måste klassificeras som lotteribrott, men att brottet som helhet är ringa.
Därför blir det inget åtal mot de personer som i Finland företrätt spelbolagen. De tre bolagens agerande har till stora delar påmint om Pafs verksamhet i riket.
Paf:s vd Lars Porko tolkar därför beslutet positivt.
– När de här bolagen får åtalseftergift skulle de se underligt ut om vi inte också får det. Till den delen hyser vi en viss optimism.
Christer Lundström vill å sin sida ogärna att man drar slutsatser utgående från detta beslut. Alla åtalsprövningar skiljer sig från varandra och Paf är inte direkt jämförbart med de utländska spelbolagens enskilda företrädare.
– Men om vi ser direkt på verksamheten är inte skillnaden så stor, medger han.


Paf får vänta
Paf får alltså vänta ytterligare på beslut, men Christer Lundström hoppas att han kan ge besked om ett eventuellt åtal efter semesterperioden.
Frågan om internetspel, spelmonopol och vadslagning som fenomen är komplicerad. Rent juridiskt finns det både nationella lagar och EU-direktiv att beakta och frågan har också politiska dimensioner. Lars Porko konstaterar att EU-kommissionen och staterna uppenbarligen inte talar samma språk i spelfrågan
Så sent som i onsdags fick bland annat Sverige och Frankrike ett så kallat motiverat yttrande om sina spelmonopol från EU-kommissionen. I det yttrandet hotar kommissionen med domstol i fall inte konkurrensen förbättras på den nationella spelmarknaden.
Finland fick ett liknande yttrande för två månader sedan och det är uppenbart att kommissionen har en annan inställning till spelmonopol än vad de enskilda medlemsländerna har.


Försvarar monopolet
I beslutet om åtalseftergift för representanterna för de utländska spelbolagen försvarar riksåklagarämbetet det nationella monopolet: ”Det system med ensamrätt som finns i den finländska lotterilagen kunde som en helhet betraktat anses motsvara den senaste praxisen från EG domstolen och stå och samklang med unionsrätten”.
– Ja, det är den officiella finländska inställningen, säger Lars Porko
Han konstaterar att nationalstaterna motiverar monopolen med att de gör spelmissbruk och liknande fenomen lättare att hantera. Kommissionens agerande tolkar han som att man anser att ensamrätt är en oproportionerligt hård metod för att reglera spelmissbruk.

FREDRIK SONCK