DELA

Ingen varroa i åländska bin

Nu är alla nödvändiga prover tagna och den 17 september väntas ett EU-beslut om att inga bin från övriga EU får föras till Åland, som är den enda regionen i EU där bin inte har varroakvalster.
Inte heller i årets stora undersökning har någon varroa hittats i de åländska bina. Prover togs av livsmedelssäkerhetsverket Evira och Finlands biodlarförbund i 39 bigårdar och cirka 250 kupor under tre dagar i juli och nu är alla proverna analyserade. Totalt har omkring 450 bikupor kontrollerats på Åland utan att någon varroa påträffats.
– Vi har väntat så länge så vi är oerhört glada att varroavalsen börjar vara slutdansad, säger Yngve Påvall (bilden) i Ålands biodlarförening.

Läs mer i dagens Nya Åland.

Anne Sjökvist