DELA

Ingen snabb lösning i sikte

Tomtägarna i norra Kalmarnäs får finna sig i att fortsätta vänta. Kommundirektör Carolina Sandell meddelar att ingen snabb lösning är i sikte.
Beträffande byggandet av Sjögränd som skulle avlasta Peter Häggströms fastighet svarar hon som väntat – först måste landskapets rondell till Solberget planeras klart eftersom anslutningen till Sjögränd antagligen måste anpassas.
– Kommunen kan inte investera pengar i att bygga Sjögränd om anslutningen måste byggas om efter en tid, säger hon.
Men familjen har ju redan väntat i 20 år på att få byggnadsplanen förverkligad så att de kan nyttja sin tomt som det är tänkt?
– Jag håller med om att de väntat länge. Men också rondellen har ju varit aktuell ganska länge.
Rondellärendet har nu nått Ålands förvaltningsdomstol eftersom besvär har lämnats in om de detaljplaneändringar som kommunen gjort. Vissa omständigheter i besväret rör vägplanen som görs upp av landskapet, vilket komplicerar frågan ytterligare.
– För att vägplanen ska kunna fastställas måste vår detaljplan först vara klar.
Var går skälighetsgränsen för hur länge det får ta att förverkliga en plan från 1992?
– Jag ska titta närmare på ärendet. Jag har full förståelse för att tomtägarna vill att något ska hända nu.
När det handlar om strandtomterna är problemet enligt henne att den föreslagna ändringen kräver att delgeneralplanen för området ändras. Det är ett stort och tidsödande jobb som riskerar dra ut på tiden ytterligare eftersom det finns besvärsmöjligheter i olika skeden av behandlingen.
Huvudorsaken till att delgeneralplaneändringen har initierats är behovet av avloppslösning i området där alla nu har enskilda avloppssystem.
– Innan detaljplan kan göras upp måste delgeneralplaneändringen vara klar.
Så det kan ta flera år innan något händer?
– Det behöver inte göra det, men det kan.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre