DELA

Ingen skuld för Jomala kommun

I tisdags betalade Jomala kommun av sitt sista lån. Kommunen är därmed skuldfri.
Det berättar kommunstyrelsen i ett pressmeddelande. För fem år sedan satte den dåvarande kommunstyrelsen som mål att minska kommunens lånebörda och i enlighet med det nya landskapsandelssystemet lägga undan pengar för framtida investeringar.
Kommunen hade då en lånebörda på 5,4 miljoner euro eller 1.379 euro per invånare.
– Genom medveten politik och medvetna beslut har kommunen på fem år möjliggjort en återbetalning av hela summan, skriver kommunstyrelsen.

Nya sätt
Prioritet ett har varit att trygga den service som kommunen erbjuder – även under svåra ekonomiska tider.
– Arbetet har fokuserat på hur kommunen kan göra saker och ting på ett annat sätt, utan att försämra kvaliteten på verksamheten.
Kommunens nämndreform är ett exempel där kommunen vågat pröva nya vägar.
Målet om skuldfrihet är visserligen nått, men arbetet inom kommunen fortsätter.
– De ekonomiska förutsättningarna kan ändra snabbt och konsekvenserna av nedgångar är svåra att förutse. Att ha fortsatt ekonomiskt spelutrymme är avgörande för att kunna förvalta och utveckla den kommunala servicen på bästa sätt. (ak)