DELA

Ingen skottpeng på vildsvin

Det blir inte något skottpeng för vildsvin på Åland. Lagtinget röstade om frågan i dag.
Redan tidigare stod det klart att oppositionens 48 budgetmotioner förkastas i finans- och näringsutskottet. Tony Asumaas (Lib) motion om skottpeng fick dock positivt mottagande i lagtinget förra gången, men idag blev det tummen ner av majoriteten.
Liberalerna och Ålands framtid rörstade för förslaget , medan regeringspartierna röstade emot.
I sitt betänkande skrev finans- och näringsutskottet dock att landskapsregeringen bör analysera situationen gällande vildsvinen.Och i brådskande ordning mobilisera alla tänkbara åtgärder för att hindra att en vildsvinsstam etablerar sig på Åland.
Lagtinget har idag sitt sista plenum innan jul och ska då klubba budgeten för 2015.

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax