DELA

”Ingen politik i kärnkraftsbeslut”

Beslutet att Ålands elandelslag köper in sig i planeringsstadiet av ett eventuellt sjätte kärnkraftverk i Finland har inget att göra med miljöpolitik.
– Det här är ett privat bolag, vi för ingen politik inom vårt bolag, säger elandelslagets vd Jan Wennström.
Det var säkert mer än en elabonnent på landsbygden som höjde på ögonbrynen när Ålands elandelslags satsning i kärnkraft blev offentlig i går.
På Åland har det funnits ett ganska allmänt motstånd mot kärnkraft, där exempelvis alla riksdagskandidaterna i vintras sade sig vara emot mer kärnkraft i Finland.
Det var redan den 13 september som först elandelslagets förvaltningsråd, och senare styrelsen tog beslut om att gå med i kärnkraftssatsningen.
– Det har tagit en viss tid innan beslutet formaliserats och vi haft tillräckligt med information för att gå ut med pressreleasen, förklarar Jan Wennström fördröjningen av offentliggörandet.


Summan hemlig
Det var styrelsen som tog det slutliga beslutet att betala in sig i planeringen av det sjätte kärnkraftverket och i det nystartade bolaget Fennovoima. Styrelseordförande är den blivande näringsministern i landskapsregeringen, Jan-Erik Mattsson, övriga ordinarie ledmöter är Folke Engblom, Jan Sundberg, Folke Samuelsson och Erik Sommarström.
Beslutet var enhälligt, men hur mycket pengar elandelslaget satsat är hemligt.
Ägarna är formellt alla bolagets elabonnenter, som automatiskt har andel i bolaget.
Borde inte ägarna fått yttra sig i denna fråga?
– Jag kan tänka mig att många är emot kärnkraften, men det kan finnas många som är för också. Vi har stämma i vår igen, men det här är ett beslut som kan tas av förvaltningsråd och styrelse och nu har vi gjort så. Ägarna har fått säga sitt via förvaltningsrådet kan man säga.
Jan Wennström vill inte använda ordet miljöpolitik i det här sammanhanget.
– Vi jobbar med vindkraft parallellt, men det är inte politik som sådan, utan vi jobbar med med miljö- och energifrågor. Men även kärnkraft är en miljösatsning, man minskar utsläppen av koldioxid.
Går vindkraftsatsningen ihop med kärnkraften?
– Energifrågorna i Finland och globalt går inte att lösa enbart med det ena eller andra. Det krävs många energislag, en del vindkraft, en del vattenkraft, och också en del kärnkraft.
Jan Wennström påpekar att bolaget redan i dag köper in sex procent av sin el från åländsk vindkraft.


Egen produktion
Ålands elandelslag vill se tillgången på elkraft till ett stabilt pris för konsumenterna som det primära.
– Nu är vi helt i händerna på marknaden och kan inte påverka annat än att välja när och hur vi skall köpa in el, men vi kan inte påverka prisnivån nämnvärt. Det är av den orsaken vi också startat diskussionen om vindkraft.
För att på lång sikt skapa en egen elproduktion köpte elandelslaget också förra året in sig i ett torvkondenskraftverk i Haapavesi i Österbotten.


Vindkraft osäker
Vindkraftsatsningen är ännu osäker, den hänger på finansieringen, men också på prisutvecklingen.
– Priserna på vindkraftverk har stigit våldsamt de senaste två-tre åren, så det är otroligt få projekt som byggs utan ekonomiskt stöd. Industriministeriet utreder som bäst hur vi skall nå EU:s miljömål och komma till bättre stödformer. Det är en sak som gäller även på Åland.
Elandelslaget har en anhållan om investeringsstöd för sin vindkraftssatsning inne hos landskapsregeringen, men något beslut före valet togs inte.

ULF WEMAN

ulf.weman@nyan.ax