DELA

Ingen part är beredd att backa

Landskapsregeringen får inte in den begärda arbetstidsplaneringen från skärgårdsfärjorna i morgon.
Det beskedet fick rederichef Kaj Jansson och trafikavdelningens chef Niklas Karlman i går.
Striden hårdnar om befälhavarnas, styrmännens och maskinbefälens övertidstimmar ombord på Alfågeln, Gudingen, Skarven, Skiftet och Viggen.
Nya Åland har redogjort för landskapsregeringens krav om att de överlånga arbetsdagarna måste fås ner till rimlig nivå – det vill säga minskas från 15-16 timmar per dygn till 10,5 timmar – och för trafiksäkerhetsverket godkännande av att befälhavare och styrman avlöser varandra på bryggan och att maskinrummet får vara obemannat under vissa tider om man följer föreskrifterna för detta.
Huvudbefälhavarna och -maskincheferna har i sin tur motsatt sig kravet per brev. I går meddelade de landskapsregeringen att den begärda nya arbetstidsplaneringen inte låter sig göras till onsdag eftersom skepps- och maskinbefälsförbunden på fastlandet inte ännu hunnit säga sitt.


Tv-intervju
Tf rederichef Kaj Jansson och trafikminister Veronica Thörnroos (C) intervjuades i går i Rakt på i Ålands 24. Båda två talade klarspråk – om de ansvariga befälhavarna inte gör som de blivit åtsagda och omgående planerar arbetstiden utgående från en dygnsarbetstid på 10,5 timmar så löper landskapsregeringen linan ut.
– Jag backar inte från ett problem när det dyker upp och måste lösas, deklarerade Veronica Thörnroos i Rakt på.
Nya Åland har talat med Kaj Jansson för att få en närmare förklaring till varför man just nu sätter hårt mot hårt. Det handlar enligt honom både om att landskapsregeringen måste ta sitt arbetsgivaransvar och inte tillåta systematisk övertid och att spara in löneutgifter.


Dispensen löper ut
Systemet med dispenser för övertidstimmarna ombord har funnits ”hur länge som helst”. Dispenserna har, berättar han, förnyats med jämna mellanrum utan att någon ifrågasatt det hela.
– Den nu gällande dispensen löper ut i vår och landskapsregeringen har valt att inte anhålla om förlängning.
Hur kom det sig att det här blev aktuellt nu?
– Jag ser ju timlistorna från färjorna. Det handlar om många övertidstimmar.15-16 timmar per dygn och person hör till det normala och det högsta jag har sett är 21 arbetstimmar per dygn och person.
Han menar att säkerheten ombord inte blir lidande även om dygnsarbetstiden bringas ner till en rimlig nivå. Alla blir kvar ombord med den skillnaden att frivakter införs och befälen byter av varandra i stället för att alla ska ha lön för hela tiden när de är ombord.
– Jag förstår deras motstånd. Förändringen påverkar deras inkomster. Men det handlar ju om en inbesparad utgift för skattebetalarna.
Den som vill se intervjun i Åland 24 kan göra det via Nyans hemsida.
Läs mer i papperstidningen!

Annika Orre