DELA

Ingen överraskning att romer diskrimineras

Arbetarskyddsingenjör Henning Karlsson blev inte förvånad när Nya Åland avslöjade hur romer diskrimineras i åtminstone en åländsk affär.
Liknande uppmaningar att övervaka romer har förekommit tidigare.
Nya Åland avslöjade i onsdags hur åtminstone en affär på Åland diskriminera romer genom att uppmana sin personal att övervaka alla romer som kommer in i affären.
”Då zigenare kommer in i butiken skall kassan låta larmet gå. Då alarm gått deltar all ’ledig’ personal i övervakningen”, skriver affären i sina instruktioner till personalen.


Kände till problemen
Henning Karlsson på arbetarskyddsbyrån blev inte speciellt överraskad när han läste artikeln.
– Nej, nej. Det som är mest överraskande och ovanligt är väl att man skriver ner det på papper.
Han känner sedan tidigare till enstaka fall där personal skriftligt uppmanats övervaka romer.
– Jag tycker att det är beklagligt. Helt klart diskriminerande. Det är en sak man måste jobba med för att åstadkomma en förändring.
Han säger att fördomar mot romer inte är något specifikt åländskt.
– Det här kan nog vara ett allmänt förekommande fenomen.


Beror på okunskap
Leena Lindqvist, som är ordförande i Ålands köpmannaförening, är också väl medveten om att det finns fördomar mot romer. Men hon kände inte till att det förekommer diskriminering av det här slaget.
– Jag hade aldrig trott att det skulle finnas i direktiv på det här viset, säger hon.
Hon har inte själv varit med om att diskutera problematiken inom köpmannaföreningen sedan hon tillträdde vid årsskiftet. Det har inte heller hennes företrädare, Stefan Blomqvist, gjort under sina tre år på ordförandeposten.
Leena Lindqvist tror att fördomarna mot romer framför allt beror på okunskap och på den begränsade kontakt ålänningarna har med romer.
– Jag är själv uppväxt i finska Österbotten där det finns en del romer. Då tänkte man inte att det var nåt speciellt med dem. Men här är de ovanligare och då är det lättare att fördomar uppstår.


Diskutera problemen
Så vad kan man göra åt problemen? Henning Karlsson säger att det numera finns juridiska redskap att ta tag i problemen. Han efterlyser också en öppnare diskussion om romer.
– Vi har Gunnar Jansson som är en europeisk expert på romer. Han borde få i uppdrag att ordna någon form av seminarium där man kan diskutera de här frågorna ur olika synvinklar. Jag saknar framför allt romernas egen syn på problemen.
Leena Lindqvist lovar att man inom köpmannaföreningen nu kommer att diskutera diskrimineringen som uppdagats.

JENS FINNÄS