DELA

Ingen ny flaggdag för Åland

LAGTINGET. Endast de obundna stödde Danne Sundmans (Ob) motion om en ny åländsk flaggdag för att hylla samhörigheten med Sverige.
– Jag har alltid varit före min tid, sade Sundman i lagtinget på måndagen. Om tio år kanske ni förstår den här diskussionen bättre.
Den 20 augusti föreslås av Danne Sundman (Ob) att bli en ny flaggdag för Åland. Datumet är valt efter det datum år 1917 när Ålandsrörelsens inleddes med ett möte på Ålands folkhögskola.
Lagutskottet föreslog att motionen förkastas. Utskottets ordförande Olof Erland (Lib) motiverade beslutet med att Åland redan har tre officiella flaggdagar och utskottet vill vara restriktiva till nya flaggdagar.
Sundman å sin sida ansåg att de åländska flaggdagarna är för få.
– Vi vill manifestera Sveriges roll i vårt samhällsbygge och varför inte börja med en flaggdag?

6 juni och 6 december
När vicetalman Gunnar Jansson (Lib) protesterade mot att man ska använda en så omtvistad händelse som mötet vid Folkhögskolan som flaggdag sade Sundman att han också kan tänka sig att man flaggar på Sveriges nationaldag den 6 juni.
– Och för att göra dem nöjda som höll på Finland i ishockeyn kan vi också göra den 6 december till flaggdag. (6 december är Finlands självständighetsdag. Reds anm)
Sundman vill att Sveriges roll i Ålands historia ska uppmärksammas och ser även att en flaggdag för detta kan vara goodwill för framtida hjälp som han anser att behövs med bland annat olika behörigheter som kan fås på svenska i Sverige.
– Det har aldrig varit svårt att ta sig över Ålands hav, men mentalt har det varit det.
– Jag har det bekymret att jag är för tidigt ute, det har kanske att göra med min ålder.Om tio år kanske nio förstår den här diskussionen bättre, avslutade Sundman sitt anförande. Jag flaggar hemma i Lemland den 20 augusti tills tiden är mogen för en ny flaggdag.
Under omröstningen fick Sundmans förslag om en ny flaggdag endast stöd av hans partikollegor i obunden samling.

NINA SMEDS

nina.smeds@nyan.ax