DELA

Ingen misstanke om polisbrott

Landskapsregeringen har inte hittat någon orsak att misstänka att polisen gjort något lagstridigt i två ärenden som gett anledning till klagomål.
Det konstaterar landskapsregeringen utan att berätta desto mera om vad klagomålen innehåller. Det enda som sägs är att handlingarna i ärendena, inklusive klagomålet, är av den naturen att handlingarna ska hemlighållas enligt landskapslagen om allmänna handlingars offentlighet.
Handlingarna innehåller, enligt chefsjurist Sören Silverström, uppgifter om den klagandes privata förhållanden som kan utsätta personen för skada, lidande eller obehag om klagomålens innehåll blir offentligt.
Läs mer i papperstidningen! (ao)