DELA

Ingen lösning under fredagen

Tehy och landskapsregeringen har förhandlat färdigt för i dag. Någon lösning har ännu inte nåtts och förhandlingarna fortsätter på söndag klockan 14.00.
Parterna har under fredagen förhandlat sedan klockan 10.00. Man slutade för dagen strax efter 15.00.
Något medlingsbud har riksförlikningsmannen Esa Lonka ännu inte lagt fram. (ml)