DELA

Ingen lagstiftning om privat parkering

Det är inte helt lätt att parkera i Finland. Privata parkeringsområden har nödvändigtvis inte samma villkor som de statliga.
Nyan berättade förra veckan om Reino Söderholm som fick böter i Helsingfors med sin parkeringsskiva från åländska spelbolaget Paf. Han parkerade på ett område som övervakas av bolaget Park Patrol.
Vi redogjorde i artikeln för reglerna som trafikministeriet författade år 1990 där det klart står hur P-skivan ska vara utformad. Men villkoren kan ändå variera.
– Vägtrafiklagens regler gäller endast för parkering på områden som omfattas av vägtrafiklagstiftningen. Mannen fick böter på ett privat parkeringsområde där parkeringen övervakas av en privat parkeringsövervakare. På sådana P-områden presenteras villkoren för parkering vanligtvis i en informationstavla på stället, säger Mikko Karhunen, överingenjör vid trafiksäkerhetsenheten på kommunikationsministeriet.
Det finns alltså ännu ingen lagstiftning om privat parkeringsövervakning i Finland, men den är under beredning genom en proposition om revidering från regeringen till riksdagen.
Läs mer i papperstidningen!

Malin Tillström