DELA

Ingen influensaepedemi här ännu

Ännu har inga nya fall av influensan A(H1N1), den så kallade svininfluensan, rapporterats på Åland. Så än har inte epedemin nått landskapet.
För Åland 24 berättar dock Birgitta Hermans, klinikchef på Ålands hälso- och sjukvård, att personer som misstänker att de blivit smittade av influensan fortsättningsvis bör kontakta ÅHS telefonjour. Detta för att det ska vara möjligt att ha kontroll om och när smittan drabbar Åland.
På influensalinjen, som är bemannad klockan 9-12 kan man få information om vilka åtgärder det krävs. Telefonnumret är 535 310.


Snart vaccin här
De första vaccinerna mot influensa anländer till Finland i oktober. Den nationella expertgruppen för vaccinationsfrågor i Finland har utarbetat ett förslag till vaccinationsordning.
Enligt det vaccineras hälso- och sjukvårdsanställda samt gravida först av alla. Därefter skulle personer i åldern 6 månader-64 år som hör till en riskgrupp vaccineras, sedan friska barn i åldern 6-35 månader (barn är effektiva smittspridare), sedan friska barn och ungdomar i åldern 3-24 år samt värnpliktiga och i sista vaccinationsgruppen finns riskpersoner över 65 år. Risken att få influensan verkar vara minst bland personer över 65.


Frivilligt
Enligt information från social- och hälsovårdsministeriet kommer situationen att bedömas på nytt innan hela befolkningen vaccineras, om det krävs är det dock möjligt att vaccinera alla under hösten och vintern. Hittills talar man inte om någon epedemi i Finland.
Det totala antalet bekräftade smittor är 244. Vaccineringen är frivillig.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax