DELA

Ingen hembygdsrätt för Brändöbor

Två läkare som varit skrivna i Brändö sedan 2008 har fått avslag på sina ansökningar om hembygdsrätt.
– Mycket bekymmersamt, säger Brändös kommundirektör John Wrede.
Brändö har aktivt arbetat för att få nya invånare. På hemsidan har kommunen bland annat gett rådet att hyra en bostad och skriva sig på Brändö:
– Skaffa en adress i kommunen (en mindre hyresbostad eller motsvarande rum med postlåda) och skriv dig redan nu i kommunen. Då förbättras dina möjligheter avsevärt att skaffa mark i kommunen och att få undantag för jordförvärv från huvudregeln som kräver 5 år i landskapet/kommunen.
De två läkare som nu fått avslag på sina ansökningar har varit hyresgäster i Brändö sedan hösten 2008. De har vistats i landskapet under veckosluten men haft sina arbetsplatser på fastlandet.
Deras ansökningar avslogs med motiveringen att landskapet inte varit ”faktiskt och huvudsakligt vistelseställe under fem års tid”.

”Helt galet”
Ett dystert besked, tycker John Wrede.
– Det här blir helt galet. Det finns inte arbetsplatser på Kumlinge så personer som bosätter sig här måste oftast veckopendla för att kunna försörja sig.
Veckopendling borde tillåtas på samma sätt som man tillåter att sjömän pendlar, säger Wrede.
– Jag har träffat de här personerna och vet att de är mycket seriösa i alla avseenden, och att de har för avsikt att bo här så mycket som möjligt.

Lag ska förnyas
Besluten om avslag fattades av kansliminister Wille Valve (MS).
Han säger att landskapet tillämpar samma principer som skattebyrån. Den som ansöker ska kunna visa att han eller hon vistas mer än halva tiden varje år på orten. Och i de här fallen har personerna inte kunnat visa det.
En förnyad lagstiftning om hembygdsrätten finns inskriven i regeringsprogrammet och kan förverkligas inom två år.
En modern tillämpning som tar hänsyn till samhällsutvecklingen med allt mer rörlig arbetskraft och pendling är något som landskapsregeringen bör titta på, enligt Valve.
Men principen att åländsk jord ska vara i åländska händer kvarstår.

Patrik Dahlblom