DELA

Ingen förundersökning gällande Paf.fi

Statsåklagaren har i dag, utifrån en framställan av centralkriminalpolisen, beslutat att det inte ska inledas någon förundersökning gällande Ålands penningautomatförening,PAF.
Bakgrunden är att Paf ordnat penningspel på internet i riket och misstänktes ha gjort sig skyldig till penningspelsbrott.
Såhär skriver statsåklagaren i ett pressmeddelande:
”Paf har ett tillstånd av landskapsregeringen att anordna penningspel på Åland. Polisstyrelsen har bett centralkriminalpolisen utreda om PAF anordnar penningspel även i riket och sålunda gjort sig skyldig till penningspelsbrott, då spelare från riket också har kunnat delta i penningspelen. PAF har inte tillstånd enligt lotterilagen att anordna penningspel i riket. Senaste årsskiftet ändrades lagen så att Veikkaus och Penningautomatföreningen (RAY) beviljades ensamrätt för penningspel. ”


För och emot
Pressmeddelandet fortsätter:
”I den inledande utredningen har det framkommit omständigheter som talar för en förundersökning och andra som talar emot. Åtminstone tidvis har PAF utövat rätt aggressiv marknadsföring på sin finskspråkiga spelsida i internet. En aggressiv marknadsföring kan under vissa omständigheter uppfylla brottsrekvisit för penningspelsbrott. Å andra sidan har landskapsregeringen strävat till att få ett svar av Polisstyrelsen på det, till vilken del PAF:s verksamhet möjligen är lagstridig. Polisstyrelsen har ansett att den omständigheten att spelare från riket har möjlighet att delta i spelen gör verksamheten lagstridig. Statsåklagaren förenar sig i landskapsregeringens uppfattning att endast en möjlighet att delta i spelen gör inte ännu verksamheten lagstridig. Lagen kräver aktiv verksamhet av PAF. Landskapsregeringen har tolkat att PAF:s verksamhet är lagligt och har meddelat detta till PAF. Under dessa omständigheter saknas behövligt uppsåt för den möjliga brottsliga verksamheten. Penningspelsbrott är straffbart endast om det begåtts uppsåtligen. ”


Läs mer i morgondagens Nyan!

Anna Björkroos

anna.bjorkroos@nyan.ax