DELA

Ingen förståelse för (C) i lagtinget

Centerns partistyrelse får inga stående ovationer från de andra regeringspartierna Socialdemokraterna och Moderaterna.
– Det är svårt för oss andra att veta vilket ben de står på, säger lantrådet Camilla Gunell (S).
– Det är ett mycket märkligt utspel och en illa vald tidpunkt.
Så kommenterar lantrådet Centerns partistyrelses utspel i måndags.
– Hittills har vi bara tagit enhälliga beslut.
Men arbetet med förslaget fortsätter som planerat uppger lantrådet. Centern får reda upp sina interna problem.
– Det verkar finnas ett glapp mellan partistyrelsen och vardagspolitiken i regeringen och det är ett problem för Centern att hantera. Det är svårt för oss andra att veta vilket ben de står på.

Moderat samlings ordförande Johan Ehn är på väg hem från Island när Nya Åland når honom. Han säger att Moderaterna är besvikna på Centerns utspel.
– Det är märkligt att det kommer utan att man har förankrat det hos sina regeringskollegor.
Moderaterna har varit medvetna om att åsikterna funnits i Centerleden men förhandlingarna mellan partierna har först under arbetets gång menar Johan Ehn.
– Omställningsbudgeten lades fram 2012 av Centerns finansminister och efter förhandlingar mellan regeringspartierna gick vi med på att skjuta till 3,5 miljoner euro till LBU-stödet. Vi ser det som en kompromiss och kan inte ge mer eftersom det övergripande målet är att ha en budget i balans.
Under tisdagen har de tre regeringspartierna diskuterat programmet.
– Men jag har inte riktigt klart för mig om Centern kommit med ett ultimatum eller ett förhandlingsförslag.
Läs mer i onsdagens Nya Åland!

nina.smeds@nyan.ax