DELA

Ingen förebyggande vaccination för fruktad djursjukdom

Det blir ingen förebyggande vaccination mot blåtunga bland boskapen på Åland, men i lager finns vaccin redo för bruk.
– Och vid misstanke om smitta finns beredskapen att genast inrätta skyddszoner och isolera djur. I bästa fall tar det bara några timmar, säger landskapsveterinär Mikael Karring, som just nu planerar en utbildningsdag kring blåtunga för både myndigheter och djurägare.
Det handlar troligen inte om, utan när djursjukdomen blåtunga kommer till Åland och Finland och myndigheterna fortsätter förberedelserna. Blåtunga är en sjukdom som smittar idisslare, till exempel kor och får. Vissa smittade djur visar inga symptom, medan andra kan bli så sjuka att de dör.
Förra veckan var landskapsveterinär Mikael Karring på möte till Helsingfors. Där beslöts att inte inleda en förebyggande vaccination nu, utan kampanjen startar först när smittan kommit till landet.
– Det finns dock ett lager med vaccin i Helsingfors som motsvarar behovet vi har, så vi kan sätta igång direkt när det blir aktuellt, säger Mikael Karring.

Bromsat i Sverige
På Åland berörs cirka 20.000 tamdjur och det finns en färdig plan för hur får, kor och getter ska vaccineras.
Den nordiska länderna har valt olika alternativ när det gäller hur man handskas med sjukdomen blåtunga, som sprids via en insekt som heter svidknott.
Sjukdomen finns i både Danmark och Sverige och där har man valt att genomföra vaccinationskampanjer. I Norge har man också haft sjukdomsfall, men valt att avvakta med vaccinering. Finland har ännu klarat sig utan något bekräftat fall av sjukdomen och väntar som sagt med vaccineringen.
– Situationen ändrar förstås hela tiden, men hittills har de faktiskt lyckats bra med att begränsa smittan i både Danmark och Sverige, säger Mikael Karring.

Utbildningsdag
Som bäst planeras en utbildningsdag på temat blåtunga på Åland.
– Det ska bli både som information och skolning. Enligt planen ska riksmyndigheterna och djurägarorganisationer bjudas in och eventuellt även svenska myndigheter, som kan berätta hur de genomfört vaccineringen

Prov på mjölk
Kontinuerlig provtagning för blåtunga pågår hela tiden på Åland. Mejeriet testar mjölken som hämtas och det tas blodprov på får och köttdjur.
Svidknotten, som sprider smittan, är mindre aktiva på vintern när det är kallt. Men eftersom insekterna överlever både i ladugårdar och djurtransporter kan smittan faktiskt ”ta färjan” till Åland.

Stoppade cirkus
– Djurtransporter är en uppenbar riskfaktor. Det var just på grund av blåtungerisken som cirkus Maximum inte fick ta med sina idisslare hit under sommarens besök, säger Mikael Karring.
Precis som förra hösten har myndigheterna även kontaktat de åländska jaktlagen och bett jägarna ta blodprov på fällda rådjur, älgar och hjortar. Blåtunga kan nämligen även drabba vilda idisslare.
– Det var mycket bra respons ifjol. Det är viktigt att engagera jaktlagen i det här arbetet, säger Mikael Karring.

ANNA BJÖRKROOS

anna.bjorkroos@nyan.ax