DELA

Ingen flaggdag den 20 augusti

LAGTINGET. Danne Sundmans (Ob) förslag om ytterligare en officiell flaggdag får inte stöd av lagutskottet.

Sundman tycker att den 20 augusti är ett märkesdatum som borde uppmärksammas. Det med anledning av det möte som hölls på Ålands folkhögskola den 20 augusti 1917, ett möte som sedermera gav upphov till den så kallade Ålandsrörelsen.

Lagutskottet tycker å ena sidan att det är viktigt att uppmärksamma betydelsefulla händelser för att levandegöra den åländska historien – å andra sidan förhåller man sig restriktivt till att nya flaggdagar inrättas. Förslaget är att lagtinget ska förkasta Sundmans motion. Lagtinget tar beslut i början av mars.
I dag finns tre officiella flaggdagar på Åland: dagen för högtidlighållande av Ålands demilitarisering och neutralisering den 30 mars, Ålands flaggas dag den sista söndagen i april och självstyrelsedagen den 9 juni. (ak)