DELA

Ingen fick del av Paf:s rörliga löner

Pafs belöningssystem, som infördes i början av fjolåret för alla anställda, gav ingen utdelning.
– När den pågående utvärderingen är klar tar vi ställning till om programmet ska finnas kvar, säger vd Anders Ingves.
Paf styrelse gick efter lång diskussion för ett år sedan in för ett nytt system med prestationsbaserade, rörliga löner under förutsättning att vissa villkor uppfylldes. Lönestopp rådde inom spelbolaget samtidigt som man måste konkurrera om specialutbildat folk på den internationella arenan.
De rörliga lönerna skulle betalas ut bara om Paf lyckades överträffa resultatmålet med 4 miljoner euro. De senaste åren fram till 2007 har Paf uppnått resultatnivåer på 30-40 miljoner euro. Högst en fjärdedel av överskottet fick gå till rörliga löner, resten skulle tillfalla bolaget.
Taket för de rörliga lönerna motsvarade 7 procent av bolagets totala lönekostnad. Tre maxnivåer har funnits för den rörliga lönedelen – 1.000 euro som berör hela personalen, en knapp månadslön extra för några personer räknat över året och vissa som kunde ha tjänat knappt två extra månadslöner. De två högre nivåerna rörde ledning, mellanchefer och olika specialister.

Inga belöningar
Tre kriterier skulle samtidigt uppfyllas: Om man ökar intäkterna med minst 8 procent över budget, om man lyckas göra en kännbar inbesparing som sänker kostnaderna i förhållande till budget och om man lyckas öka antalet aktiva spelare å Pafs internetspel.
Men under fjolåret nåddes målen inte – och den rörliga lönedelen uteblev. (ao)