DELA

Ingen enkel lösning på algproblemet

Det går inte att peka ut något eller något som är ansvarig för problemet med blågröna alger i Långsjön.
Mötet nyligen resulterade i åtgärdsplaner, men någon enkel lösning på problemet är svår att hitta.
Det är inte lätt att reda ut exakt vad som måste göras för att förbättra situationen i Långsjön. Det är många faktorer inblandade och mycket som behöver göras. Deltagarna på mötet i onsdags var däremot överens om att en förändring är nödvändig och alla var villiga att jobba för det.
Föreningen Rädda Lumparns presentatör Danne Sundman är nöjd med informationsmötet angående Långsjöns bestånd av blågröna alger. Mötet var ett resultat efter att en stugägare vid Långsjön, Rose-Marie Eriksson, slog larm om algerna i augusti. Nya Åland berättade om detta i tisdags.
– Deltagarna på mötet var alla överens om att en förändring är nödvändig, säger Sundman.
Sen 2004 har näringsämnen i vattnet ökat. Enligt Ålands vattens vd Christian Nordas har de mätningar som Ålands vatten gjort visat på en ökning av till exempel humus i vattnet. Nordas poängterar att det mätningar som Ålands vatten gör inte kan klassas som officiella mätningar eftersom de inte har något certifierat laboratorium.
Det skulle behöva göras fler officiella mätningar för att kunna ge resultat med ett vetenskapligt värde, säger han. Men han menar att det ändå går att utläsa att det finns en trend i att näringsämnen har ökat utågende från de prover som Ålands vatten har tagit.


Planerar åtgärder
På mötet diskuterade man en rad olika åtgärdsmöjligheter, bland annat att fiska upp skräpfisk. En annan åtgärd som Sundman nämner är att skyddsområden ytterligare kunde utökas.
Det föreslogs också att utmynningen vid utloppsdiken kunde ha våtmark eller någon annan typ av filtrering som förhindrar att det rinner ut för mycket näringsämnen i vattnet.
De som deltog i mötet var bland annat både markägare och jordbrukare från området.
Enligt Sundman är det svårt att säga vem som har ansvar för problemet. Han säger att det finns risk för att alla tittar på varandra utan att göra något. Ålands vatten, ÅMHM och landskapsregeringens miljöbyrå nämner han som några som har delade ansvarsroller.
Föreningen Rädda Lumparns roll är enligt Sundman rollen att driva opinion och få en förändring till stånd.
– Det är ingen lätt trend att bryta. Vi kommer att följa upp hur det går, säger Sundman.

Alexandra Grahn