DELA

Ingen chansning med sjöfågeljakten

Landskapsregeringen vill inte ta några chanser med sjöfågeljakten. Frågan är då om den sjöfågelstudie som gjorts är tillräcklig för en återinförd gudingjakt.
– Det skulle vara bra med fler inventeringar. Man har mycket att förlora på att vara för ivrig, säger jaktförvaltare Marcus Nordberg.
På landskapsregeringens uppdrag har den åländska sjöfågelstammen inventerats under höstarna 2007 och 2008. Också sydvästra Finland deltar i undersökningen. Lantbruksuniversitetet i Uppsala har sammanställt materialet.
Studiens syfte var att visa att ejder inte finns på Åland under hösten. Det ger Åland möjlighet att återinföra en begränsad vårjakt på hanarna med motiveringen att ”ingen annan lämplig lösning finns”.
Under inventeringen observerades endast en ejderhane – guding – på Åland. Fågeln sågs i oktober. Ett flertal observationer av ejderhonor – ådor – och årsungar gjordes på Åland men inga inom skotthåll och ingen under december månad.
Varken på Åland eller i riket noterades någon svärta av hankön.

Liten tillförlitlighet
Då inventeringen endast pågick under en kort tid har analyserna låg statistisk tillförlitlighet och risken är stor att dra fel slutsats om vissa arter, står det i rapporten från Uppsala universitet.
Marcus Nordberg säger att undersökningsresultatet ska analyseras noga.
– Det är viktigt att det inte går att skjuta hål på det här. Därför skulle det vara bra med statistik för flera år.
Det finns fler fakta som måste tas i beaktande.
– Ejderstammen i Östersjön har de senaste åren visat en negativ trend.

Tar fram strategi
Under veckan kommer Marcus Nordberg att diskutera forskningsresultatet med tjänstemän vid jord- och skogsbruksministeriet. Därefter beslutas hur man ska gå vidare.
– Vi ska ta fram en gemensam strategi.
Tror du att resultatet räcker för att återinföra jakt på guding?
– Det kan jag inte svara på i det här skedet.

Manar till försiktighet
Det återstår att se om Åland kan vänta sig något stöd från ministeriets sida.
– Vi har dömts en gång och det stämmer till yttersta försiktighet. Vi hade väldigt mycket bevismaterial senast och det räcker inte. Det ska till mycket bevis för att vi ska gå vidare, säger jordbruksminister Sirkka-Liisa Anttila till Hufvudstadsbladet.
Hon tar dock inte ställning till den aktuella rapporten.
Det var 2005 som EU slog fast att den åländska vårjakten strider mot EU:s fågeldirektiv som förbjuder jakt under vårflyttning och reproduktion. I domen konstaterades att Åland och Finland inte har kunnat bevisa att höstjakt skulle vara omöjlig.
Läs hela rapporten på: www.regeringen.ax/naringsavd/skogsbruksbyran/jaktochviltvard/information.pbs