DELA

Ingen åtgärd om ”falsk angivelse”

Carl-Johan Wikströms polisanmälan mot förvaltningschef Arne Selander för falsk angivelse föranleder ingen åtgärd av åklagaren.
Det framgår av landskapsregeringen svar till justitieombudsmannen på Wikströms klagomål.
Selander anmälde först Wikström för olaga hot, men inte heller det gick åklagaren vidare med, vilket Nya Åland tidigare berättat.
– Av de uttalanden som Selander uppgett att Wickström gjort, har det inte framkommit att Wikström skulle ha hotat honom med något brott. Följaktligen uppfyller inte de påstådda uttalandena kriterierna för olaga hot, skrev landskapsåklagaren Heidi Röblom i sin motivering till det beslutet.
Wikström å sin sida anmälde förvaltningschefen för falsk angivelse, men åklagaren fann inga skäl att väcka åtal.
”Det är inte straffbart att göra en polisanmälan och fastän Selanders anmälan inte har lett till åtal finns det ingen annan utredning om att Selander skulle ha lämnat falska uppgifter än Wikströms berättelse.” sägs i åklagarbeslutet.
Wikström har bett justitieombudsmannen utreda om förvaltningschefens polisanmälan mot honom är att bedöma som trakasserier.
– Av åklagarens motivering till beslutet framgår med tillräcklig tydlighet att det funnits grundad anledning att göra en polisanmälan mot Wikström för olaga hot. Polisanmälan kan därför inte utgöra trakasserier, skriver landskapsregeringen till JO.
Läs mer om Wikströms övriga klagomål och svaren på dessa i papperstidningen. (ms)