DELA

Ingen ansvarsfrihet för Ob:s styrelse 2013

Obunden samlings vårmöte i lördags kunde inte bevilja ansvarsfrihet för styrelsen och fastställa bokslutet för 2013 på grund av en överföring som saknar beslutsunderlag.
– Vi kan inte sopa det under mattan, säger ordförande Henrietta Hellström som också ingick i styrelsen 2013.
Det är nu upp till den gamla styrelsen att reda upp och plocka fram det som saknas konstaterar Henrietta Hellström.
Handlar det om pengarna till den obundna lagtingsgruppen på dryga 35 000 euro?
– Vi kan ju säga att det bara finns en överföring av den digniteten. Det finns inget beslut om det, eller det kanske finns som vi inte hittat.
Ingick du också i styrelsen för 2013?
– Jo, och det är inte så att den nya styrelsen är arg på den gamla styrelsen. Men det finns oegentligheter som måste ställas till rätta. Vi kan inte sopa det under mattan.
Senast på höstmötet ska medlemmarna få en redovisning över bokslutet 2013.
– Det är svårt att i dag svara på när det blir. Styrelsen ska samlas och titta på det.
Bert Häggblom är kassör för 2014 och säger att det är den nya styrelsen som ska reda ut oklarheterna.
Blir det konsekvenser för den gamla styrelsen?
– Det kan bli olika juridiska konsekvenser, men det är den som gjorde överföringen som är ansvarig.
Det har framkommit att det var Mika Nordberg som gjorde överföringen, blir det han som får ta konsekvenserna?
– Jag vet inte vem som har gjort överföringen, det har bara framkommit i massmedia. Men det är den som gjorde överföringen utan föreningens beslut som personligen får ta konsekvenserna.
Läs mer i papperstidningen!

Nina Smeds