DELA

Ingen ansvarsfrihet efter ekonomiskt rådd

Kyrkofullmäktige i Jomala beviljade inte de redovisningsskyldiga ansvarsfrihet för bokslutsåren 2007 och 2008.
Nu ska kyrkorådet och fullmäktige fundera vidare på hur bristerna ska åtgärdas.
För ett par veckor sedan nådde det starkt försenade bokslutet för 2007 och bokslutet för 2008 kyrkofullmäktiges bord.
Boksluten godkändes – men ansvarsfrihet beviljades inte för de redovisningsskyldiga, i praktiken det dåvarande kyrkorådet och ledande tjänstemän som tidigare kyrkoherde Joe Brandt och den förra kyrkoekonomen. Kyrkoherden är automatiskt ordförande i kyrkorådet.
– Revisionsberättelsen var inte ”ren”. Revisorerna pekade på olika brister och nu ska vi fundera på hur vi ska hantera dem, säger kyrkofullmäktiges ordförande Kenth Häggblom.


Kan ställas till svars
Beslutet att inte bevilja ansvarsfrihet innebär enligt honom att fullmäktige har möjlighet att ställa de redovisningsskyldiga till svars.
– Det betyder inte att det är självklart att det blir någon process. Men möjligheten finns.
Bland revisorernas påpekanden finns sådant som att den interna kontrollen av räkenskaperna varit bristfällig och att det brustit både i rutiner och ekonomisk förvaltning.


”Allvarligt”
Hur ser du på att ansvarsfrihet inte beviljades?
– Det är klart att det är allvarligt när revisorerna har påpekanden. Det är inte frågan om annat. Det här måste tas på allvar.
Om det hade handlat om obetydligheter hade ansvarsfrihet kunnat beviljas, påpekar han, men så var det inte.
Han är trots allt nöjd med att boksluten för båda åren fastställdes även om båda visar på underskott.
– Nu har vi en bas för ekonomin nästa år.


”Det ska mycket till”
Också Harry Jansson, vice ordförande i kyrkorådet och ordförande i ekonomisektionen, ser allvarligt på de uppdagade bristerna.
– Visst är det allvarligt när ansvarsfrihet inte beviljas. Det ska mycket till för att det ska gå så. Nu är det kyrkorådets uppgift att granska revisorernas påpekanden.
Ansvarsfrågan tas upp i fullmäktige på nytt på decembermötet.
Harry Jansson har dessutom fullt upp med att hantera de sammanlagt cirka tio polisanmälningar som förra kyrkoherden och ekonomen riktat mot olika personer. I förrgår hastade han iväg till advokatkontoret DKCO för att författa ett svar på ett besvär som nått Högsta förvaltningsdomstolen.
– Polisanmälningarna har att göra med det som revisorerna granskat.

ANNIKA ORRE

annika.orre@nyan.ax